SHRI SHIVAJI EDUCATION SOCIETY, AMRAVATI

SOCIETY PROFILE

GIRLS & BOYS HOSTEL

Backward Class Hostel
Sr.No. Name of Hostel Superintendent Mobile No. Email I.D.
1 Shri Shraddhanand B.C.Girls Hostel, Amravati Ku.Kirti S.Raut 9770695909 hst_amt_sbg@ssesa.org
2 Shri Shivaji B.C. Girls Hostal , Nimba, Dist. Akola Ku.Sunanda G.Modak 9423658465
9970052152
hst_nim_sbg@ssesa.org
3 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal , Nimba, Dist. Akola Shivshankar D.Dhumale 9922223730 hst_nim_sbb@ssesa.org
4 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Chikhali, Dist. Buldana R.U.Kanduje 7875361857 hst_wan_sbb@ssesa.org
5 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Rajanda, Dist. Akola Ku.Rajshree P.Rawarkar 7083252730
9764341477
hst_raj_sbb@ssesa.org
6 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Kutasa, Dist. Akola Pramod S.Pagrut 9850481806
8975163187
hst_kut_sbb@ssesa.org
7 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Nerpersopant, Dist. Yeotmal V.N.Rokade 9422825932 hst_ner_sbb@ssesa.org
8 Shri Kore B.C. Boys Hostal, Darwha, Dist. Yeotmal Umesh D.Bagal 9423266129 hst_drw_sbb@ssesa.org
9 Yashwant B.C. Boys Hostal, Khair, Dist. Yeotmal Prashant V.Dhewale 9403011351
8806404766
hst_khi_ybb@ssesa.org
10 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Hatedi Bk., Dist. Buldhana Shrikrushna N. Aarmal 9527301064 hst_hat_sbb@ssesa.org
11 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Isoli, Dist. Buldhana Sunil E.Gawai 9763632970 hst_iso_sbb@ssesa.org
12 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Ancharwadi, Dist. Buldhana Nilesh Lokhande 8007460775
9637257210
hst_anc_sbb@ssesa.org
13 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Masrul, Dist. Buldhana R.B.Ingle 7057283625 hst_mas_sbb@ssesa.org
14 Shri Shivaji B.C. Boys Hostal, Kinhola, Dist. Buldhana Gajanan K.Jadhao 8806986840 hst_kin_sbb@ssesa.org
15 Shri Shivaji Sec.Ashramshala Hostel, Ancharwadi Buldana K.V.Deshmukh 9637932241
9130949318
hst_anc_ssa@ssesa.org
16 Shri Shivaji Pri.Ashram Shala Hostel, Ancharwadi P.T.Wathore 9822729908 hst_anc_spa@ssesa.org
RUNS SENIOR COLLEGES GIRLS HOSTELS
Sr.No. Name of Girls and Boys Hostels Principal Name Mobile No. Website Email
1 Shri Shivaji Art, Commerce & Science College Girls Hostel, Akola. Dr.S.G.Bhadange 9960296136 www.shivajiakola.org clg_akl_sss@ssesa.org
2 Shri Shivaji Art, Commerce & Science College Girls Hostel, Akot Dr.A.L.Kulat 9960299340 www.sscakot.org clg_akt_sss@ssesa.org
3 Shri Shivaji Kisan Vidharthi Hostel, Akot Dr.A.L.Kulat 9960299340 www.sscakot.org clg_akt_sss@ssesa.org
4 Dr.H.N.Sinha Arts & Commerce College Girls Hostel, Patur Dr.V.N.Jayale 9922698374 www.drhnsp.org clg_pat_dhn@ssesa.org
5 Dr.Gopalrao Khedkar Mahavidyalaya Girls Hostel, Gadegaon Telhara Dr.S.Y.Tarale 9921130197 www.srglemtelh.org clg_tel_dgk@ssesa.org
6 College of Enginnering & Technology Girls Hostel, Babulgaon, Akola. Dr.S.K.Deshmukh 9011023931 www.coeta.ac.in clg_akl_cet@ssesa.org
7 College of Enginnering & Technology Boys Hostel, Babulgaon, Akola. Dr.S.K.Deshmukh 9011023931 www.coeta.ac.in clg_akl_cet@ssesa.org
AMRAVATI DISTRICT
8 Shri Shivaji Art & Commerce College Girls Hostel, Amravati. Dr.Sau.S.R.Deshmukh 9421470984 www.shivajicollege.org clg_amt_sac@ssesa.org
9 Shri Shivaji Art & Commerce College Boys Hostel, Amravati. Dr.Sau.S.R.Deshmukh 9421470984 www.shivajicollege.org clg_amt_sac@ssesa.org
10 Matoshri Vimlabai Deshmukh College Girls Hostel, Amravati. Dr.Sau.S.S.Deshmukh 9421790843 www.mvdcollege.org clg_amt_mvd@ssesa.org
11 Shri Shivaji Science College Girls Hostel, Amravati. Dr.V.G.Thakare 9422858934 www.shivajiscamt.org clg_amt_sss@ssesa.org
12 Mahatma Phuley Mahavidyalaya Girls Hostel, Warud, Dr.U.E.Choudhari 9011075900 www.mfulecollegewarud.org clg_wru_mpm@ssesa.org
13 Shri Shivaji College of Education Girls Hostel, Amravati. Dr.Sau.V.N.Kale 9423125218 www.bedbped.org clg_amt_sce@ssesa.org
14 J.D.Patil Sangludkar Mahavidyalaya Girls Hostel, Daryapur Dr.R.M.Bhise 9970151348
9011756945
www.jdpsd.org clg_dar_jdp@ssesa.org
15 R.R.Lahoti Science College Girls Hostel, Morshi, Dr.R.J.Tadas 9422857029 www.rrlahoticollegemorshi.org clg_mor_rrl@ssesa.org
16 Y.D.V.D.Arts & Commerce College Girls Hostel, Tiwasa, Dr.N.J.Meshram 9423108814 www.ydvdcollege.org clg_tio_ydv@ssesa.org
17 Shri Shivaji College of Physical Education Girls Hostel, Amravati. Dr.U.V.Deshmukh 7218957454 www.bedbped.org clg_amt_spe@ssesa.org
18 Shri Shivaji College of Physical Education Boys Hostel, Amravati. Dr.U.V.Deshmukh 7218957454 www.bedbped.org clg_amt_spe@ssesa.org
19 Arts College Girls Hostel, Jarud, Dr.D.V.Atkare 9822368537 - clg_jru_acj@ssesa.org
BULDHANA DISTRICT
20 Jijamata Mahavidyalaya Girls Hostel, Buldhana Dr.E.J.Helge 9822732047 - clg_bul_jmb@ssesa.org
21 Jijamata Mahavidyalaya Boys Hostel, Buldhana Dr.E.J.Helge 9822732047 - clg_bul_jmb@ssesa.org
22 Shri Shivaji Arts, Commerce & Science College Girls Hostel, Chikhali, Dr.N.B.Bhusari 9421463410
9226839017
www.shivajichk.org clg_chk_ssa@ssesa.org
23 Arts and Commerce College Girls Hostel, Motala Dr.H.G.Pati 9423446958 clg_mot_sac@ssesa.org
NAGPUR DISTRICT
24 Dhanawate National College Girls Hostel, Nagpur. Dr.B.B.Taiwade 9422145290 www.dncnagpur.com clg_nag_dnc@ssesa.org
25 Science College Girls Hostel, Nagpur Dr.D.K.Burghate 9423424404
9422306680
www.shivajisciencecollegenagpur.in clg_nag_scn@ssesa.org
MEDICAL COLLEGE HOSTEL
26 Dr.Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh Memmorial Medical College Girls Hostel, Amravati. Dr.P.R.Somwansi 9822229855 www.pdmmc.com clg_amt_pdm@ssesa.org
27 Dr.Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh Memmorial Medical College Boys Hostel, Amravati. Dr.P.R.Somwansi 9822229855 www.pdmmc.com clg_amt_pdm@ssesa.org
28 Dr.Panjabrao Deshmukh Nursing College Girls Hostel, Amravati Dr.Veda Vivek 9880504088 clg_amt_pdn@ssesa.org
AGRICULTURE COLLEGE HOSTEL
Sr.No. Name of Hostel Principal Name Mobile No. Website Email
29 Shri Shivaji Agriculture College Boys Hostel, Amravati. Dr.N.J.Chikhale 9422157253 www.ssagri.com clg_amt_ssa@ssesa.org
30 Janta Technical Agriculture School Bpys Hostel, Amravati A.V.Gharpalkar 9860331623 clg_amt_jta@ssesa.org
POLYTECHNIC COLLEGE HOSTEL
Sr.No. Name of College/Institution Principal Name Mobile No. Website Email
31 Dr.Panjabrao Deshmukh Girls Polytechnic College Girls Hostel, Amravati. Sau.V.M.Gulhane 9422155816 clg_amt_pdp@ssesa.org
TRAINING INSITITUTE HOSTELS
32 Gramsevak Training Centre Hostel, Amravati A.M.Mahalle 9421822806 clg_amt_gtc@ssesa.org
33 Gramsevak Training Centre, Amravati (Anganwadi Sevika Hostel) A.M.Mahalle 9421822806 clg_amt_gtc@ssesa.org
34 Panchayat Raj Training Centre, Amravati (Anganwadi Sevika Hostel) Sau.S.V.Metkar 9422812457 clg_amt_prt@ssesa.org