SHRI SHIVAJI EDUCATION SOCIETY, AMRAVATI

SOCIETY PROFILE

SECONDARY SCHOOLS + ASHRAMSHALA + SELF FINANCE ENGLISH SCHOOL

Sr.No. Name of Schools Name of Head Master Mobile No. Email I.D.
AKOLA DISTRICT
1 Shri Shivaji High School, Main Branch, Akola V.P. Thokal 8275290481 scl_akl_shm@ssesa.org
2 Shri Shivaji High School, Town Branch, Akola G. R. Bharsakle 9921088964 scl_akl_sht@ssesa.org
3 Shri Shivaji High School, Telhara, Dist. Akola Ku.S.G. Walsinge(I/C) 9370707584 scl_tel_ssh@ssesa.org
4 Shri Shivaji High School, Akot, Dist. Akola S.G. Walsinge 9921549969 scl_akt_ssh@ssesa.org
5 Yashwantrao Chavan Kanya Shala, Akot, Dist. Akola B.D. Meshram 9421828321 scl_akt_yck@ssesa.org
6 Shri Shivaji High School, Rajanda, Dist. Akola M. B. Deshmukh 9028655711 scl_raj_ssh@ssesa.org
7 Shri Shivaji High School, Nimba, Dist. Akola D.R. Wankhade 9172301339 scl_nim_ssh@ssesa.org
8 Shri Shivaji High School, Kutasa, Dist. Akola A.R. Hingankar 9371461764 scl_kut_ssh@ssesa.org
9 Shri Shivaji High School, Goregaon Kh., Dist. Akola Sau. V.Y. Chaware 9372440067 scl_gor_ssh@ssesa.org
10 Shri Tukaram Ingole Vidyalaya, Kanshivani., Dist. Akola C.D. Jawake 9922257079 scl_kan_sti@ssesa.org
11 Shri Shivaji High School, Asegaon Bz., Dist. Akola S.S. Zhamre (I/C) 9422358863 scl_ase_ssh@ssesa.org
AMRAVATI DISTRICT
1 Shri Shivaji Multipurpose Higher Secondary School, Main Branch, Amravati D.N. Jawanjal 9763690218 scl_amt_smh@ssesa.org
2 Kasturba Kanya Shala, Amravati Sau. A.H. Lunge 9403622020 scl_amt_kks@ssesa.org
3 Shri Shivaji Maratha High School, St.Br. Amravati Ku. A. N. Chaudhari 9421738356 scl_amt_ssm@ssesa.org
4 Shri Shivaji High School, Bhankhed Bk., Dist. Amravati Ku.M.B. Nichal 8999380614 scl_bhn_ssh@ssesa.org
5 Nrusinha Vidyalaya, Asadpur, Dist. Amravati A. R. Charhate 9420420089 scl_asd_nva@ssesa.org
6 Smt.Kausalyabai Barbade Vidyalaya, Chincholi Bk., Dist. Amravati P. S. Ramteke 8999870620 scl_chi_skb@ssesa.org
7 Shri Shivaji High School, Ramtirth, Dist. Amravati S. R. Wasnik 9561043074 scl_ram_ssh@ssesa.org
8 Shri Shivaji Higher Secondary School, Khartalegaon, Dist. Amravati K. B. Deshmukh (I/C) scl_khr_ssh@ssesa.org
9 Janta High School, Purnanagar, Dist. Amravati R. B. Bhetalu 9049070241 scl_pur_jhs@ssesa.org
10 Shri Shivaji High School, Sirasgaon Band, Dist. Amravati Sau. C. V. Khawle (I/C) 7720834025 scl_sir_ssh@ssesa.org
11 Dada Bhamodkar Krishi Vidyalaya,Saur, Dist. Amravati S. T. Chincholkar 9421825402 scl_sau_dbk@ssesa.org
12 Shri Shivaji High School, Chikhaldara, Dist. Amravati V. B. Wankhade 9922899191 scl_chi_ssh@ssesa.org
13 Shri Mannalal Gupta Vidyalaya, Chandur Rly., Dist. Amravati S. T. More 9922259038 scl_chr_smg@ssesa.org
14 Bapusaheb Deshmukh High School, Chandur Rly., Dist. Amravati M.M. Jamnik (I/C) 8788099307 scl_chr_cgh@ssesa.org
15 Shri Chhatrapati High School, Dhamangaon Rly., Dist. Amravati H.M. Ronghe (I/C) 9922856668 scl_dha_sch@ssesa.org
16 Sant Maniram Maharaj High School, Baggi Jawara, Dist. Amravati P.S. Keche(I/C) 9421774721 scl_bag_smm@ssesa.org
17 Navalaji baba Vidyalaya, Mangrul Bhilapur., Dist. Amravati Ku. R.M. Khandare 7030757726 scl_mab_nbv@ssesa.org
18 Shri Bendojibaba Vidyalaya, Ghuikhed, Dist. Amravati R.D. Deshmukh (I/C) 8530730040 scl_ghu_sbv@ssesa.org
19 Khallar High School, Khallar, Dist. Amravati Ku. N.B. Kadu 9423120177 scl_kha_khs@ssesa.org
20 Shri Gurudeo Vidyalaya, Nardoda, Dist. Amravati D. R. Naware 9545694500 scl_nar_sgv@ssesa.org
21 Adarsha High School, Daryapur, Dist. Amravati G. M. Gaurkhede 9922041330 scl_dar_ahs@ssesa.org
22 Ratnabai Rathi Kanya Shala, Daryapur., Dist. Amravati H. K. Shende 9420124961 scl_dar_rrk@ssesa.org
23 Shri Shivaji High School, Bhamod, Dist. Amravati B. B. Kapde 8329582724 scl_bha_ssh@ssesa.org
24 Janta Vidyalaya, Nerpingalai, Dist. Amravati Ku. S. V. Kohale 8805346845 scl_ner_jvn@ssesa.org
25 Shri Shivaji Higher Secondary School, Morshi, Dist. Amravati S. M. Bonde 8788417070 scl_mor_ssh@ssesa.org
26 Shivaji Kanya Shala,Morshi., Dist. Amravati V. S. Ingole 9822661832 scl_mor_sks@ssesa.org
27 Nandgaon High School, Nandgaon Kh., Dist. Amravati Sau. S. D. Wankhade 9422861202 scl_nan_nhs@ssesa.org
28 Dr.Panjabrao Deshmukh High School, Papal, Dist. Amravati R. T. Metkar 7020958408 scl_pap_dpd@ssesa.org
29 Dadasaheb Bokey Vidyalaya, Warkhed, Dist. Amravati C.S. Pawar (I/C) 9552621227 scl_wrk_dbv@ssesa.org
30 New English Higher Secondary School, Warud, Dist. Amravati Sau. T. C. Sayar 7499369605 scl_wru_neh@ssesa.org
31 Parwatibai Dharmadhikari Kanya Shala, Warud, Dist. Amravati D.P. Thorat (I/C) 7709190129 scl_wru_pdk@ssesa.org
32 Jarud High School, Jarud, Dist. Amravati Ku. M.V. Ughade 9766948218 scl_jar_jhs@ssesa.org
33 Rajura High School, Rajura Bazar, Dist. Amravati K. Y. Chaudhari(I/C) 9359973584 scl_rab_rhs@ssesa.org
34 Abhimanji Kalmegh High School, Mangruli Peth, Dist. Amravati Sau. S.P. Thakre (I/C) 7875812582 scl_man_akh@ssesa.org
35 Balasaheb Deshmukh (Jarudkar ) Kanya Shala, Jarud, Dist. Amravati R. L. Dhanorkar (I/C) 9767607063 scl_jar_bdk@ssesa.org
BULDHANA DISTRICT
1 Shri Shivaji High School,Nandura Rly., Dist. Buldhana D. A. Chopade 9403056385 scl_nan_ssh@ssesa.org
2 Shri Shivaji Multipurpose Higher Secondary School, Chikhali, N.S. Gaikwad 9011081891 scl_chi_ssm@ssesa.org
3 Shri Shivaji High School, Deulgaon Mahi, Dist. Buldhana S.S. Pawar 9623966751 scl_deu_ssh@ssesa.org
4 Shri Shivaji High School, Buldhana P.B. Akhade 8668331837 scl_bul_ssh@ssesa.org
5 Shri Shivaji High School,Mera Bk., Dist. Buldhana B.J. Shekh 9921571784 scl_mer_ssh@ssesa.org
6 Shri Shivaji High School,Masrul, Dist. Buldhana D.P. Mhaske 8793872245 scl_mas_ssh@ssesa.org
7 Shri Shivaji High School, Kinhola, Dist. Buldhana R.A. Wankhede 9763617549 scl_kin_ssh@ssesa.org
8 Shri Shivaji High School, Hatedi Bk., Dist. Buldhana Sau. M.M. Niswade 9527489134 scl_hat_ssh@ssesa.org
9 Shri Shivaji High School,Isoli, Dist. Buldhana S.S. Jadhaw 9890697911 scl_iso_ssh@ssesa.org
10 Shri Shivaji High School, Ancharwadi, Dist. Buldhana G.N. Jadhaw 9049749751 scl_anc_ssh@ssesa.org
11 Shri Shivaji High School, Chandol , Dist. Buldhana S.S. Theng 9850380044 scl_cha_ssh@ssesa.org
12 Shri Shivaji High School,Shirpur, Dist. Buldhana Sau. J. M. Dhumal 9284183730 scl_shi_ssh@ssesa.org
13 Shri Shivaji High Schoool, Sakegaon, Dist. Buldhana R.S. Susar 9422181801 scl_sak_ssh@ssesa.org
CHANDRAPUR DISTRICT
1 Vidya Mandir High School, Urja Nagar, Chandrapur D.D. Mhala 9921833814 scl_cha_vmh@ssesa.org
NAGPUR DISTRICT
1 Shri Shivaji High School, Nagpur V. M. Mural 9421753342 scl_nag_ssh@ssesa.org
2 Vidya Mandir High School, Koradi, Dist. Nagpur Sau. J. V. Raut 7798123010 scl_kor_vmh@ssesa.org
WARDHA DISTRICT
1 Model High School, Wardha Sau.B.R. Dravyakar 8329780973 scl_war_mhs@ssesa.org
2 Aadarsha High School, Anjee Mothi, Dist. Wardha A. P. Hood 9850314765 scl_anj_ahs@ssesa.org
3 Girls High School, Anjee Mothi, Dist. Wardha G.D. Guhade 9421815640 scl_anj_ghs@ssesa.org
WASHIM DISTRICT
1 Shri Shivaji High School, Wanoja, Dist. Washim Ku. R.P. Kaslikar 9175530209 scl_wan_ssh@ssesa.org
2 Shri Shivaji High School, Kinhiraja, Dist. Washim G.K. Wasnik 7219462674 scl_kir_ssh@ssesa.org
YEOTMAL DISTRICT
1 Shri Shivaji High School, Darwha, Dist. Yeotmal R.R. Dheshmukh 9922135043 scl_dar_ssh@ssesa.org
2 Shri Shivaji High School, Yeotmal M.R. Madavi 8975000640 scl_yeo_ssh@ssesa.org
3 Shri Shivaji High School, Nerpersopant, Dist. Yeotmal A.O. Khawad (I/C) 9373545407 scl_ner_ssh@ssesa.org
4 Shri Shivaji High School,Gharphal, Dist. Yeotmal M.M. Yende 9422868840 scl_gha_ssh@ssesa.org
5 Yeshwant High School,Khairi, Dist. Yeotmal S.P. Barde (I/C) 7378868250 scl_khi_yhs@ssesa.org
BHANDARA DISTRICT
1 Maharashtra High School, Sihora, Dist Bhandara K. M. Wasnik (I/C) 9552313223
ASHRAMSHALA, BULDHANA DISTRICT
1 Shri Shivaji Madhyamic Ashramshala, Ancharwardi S.W.Chavan (I/C) 9850535781 scl_anc_spb@ssesa.org
2 Shri Shivaji Prathamic Ashramshala, Ancharwardi P.P.Wathore (I/C) 9764337728 pri_anc_ssp@ssesa.org
PRIMARY SCHOOL
1 Gadge Maharaj Primary School, Amravati S.K. Yadav (I/C) 9421740083 pri_amt_gmp@ssesa.org
2 Adarsha Primary School,Daryapur, Dist. Amravati S. R. Kalmegh(I/C) 8275418483 pri_dar_aps@ssesa.org
3 Shri Shivaji Abhya Sahal, Chikhali Sau. K. A. Jeughale (I/C) 9370491765 pri_chk_ssb@ssesa.org
4 Vidya Mandir Primary School, Koradi, Dist. Nagpur R. W. Sangole 7387510342 pri_kor_vmp@ssesa.org
5 Vidya Mandir Primary School, Urja Nagar Chandrapur K.T.Awari (I/C) 9604324693 pri_cha_vmp@ssesa.org
NON GRANTED AND SELF FINANCED ENGLISH SCHOOL / COVENT
Sr.No. Name of Hostel I/C Heads/Head Master Mobile No. Email I.D.
1 Shri Shivaji Ideal English Primary School, Amravati Sau. V. P. Thakre 9921673274 sfs_amt_sie@ssesa.org
2 Kasturba English Primary School, Amravati Ku. S.G.Chandel 9370306988 sfs_amt_kep@ssesa.org
3 Shivaji Primary English School, Morshi S. M. Bonde 8788417070 sfs_mor_spe@ssesa.org
4 Shri Shivaji English Primary School, Sirjgaon Band Ku. S. D. Wasankar 9503778514 sfs_sir_sep@sssesa.org
5 New English Primary School, Warud Sau. T. C. Sayar 7499369605 sfs_wru_nep@ssesa.org
6 Adarsha English Primary School, Daryapur Ku. Manisha Dharmale 8408061947 sfs_dar_aep@ssesa.org
7 Shri Shivaji English Prmary School, Yeotmal S.V.Thakare 9767873392 sfs_yeo_sep@ssesa.org
8 Shri Shivaji English Prmary School, Ner Parsosant Ujwal Kalmegh 9373545407 sfs_ner_sep@ssesa.org
9 Bal Shivaji English Convent, Buldhana, Ku. N. S. Patil 9067057512 con_bul_bsc@ssesa.org
10 Vidya Mandir K.G. Koradi Ku. P. K. Chaudhari 9637405764 pri_kor_vmk@ssesa.org
11 Shri Chhatrapati Shivaji English Primary School, Akola Ku. Vaishali Shelke 9881082206 pri_akl_cse@ssesa.org
12 Bal Shivaji English Convent, Goregaon Khurd Sau. V. Y. Chaware 9372440067 sfs_gor_bse@ssesa.org
13 Shri Shivaji English Primary School, Akot Sarika Hawre 7972322013
14 ParwatibaiTapdiya English Convent, Telhara S. P. Sawarkar 9921327927
15 Pandharinath Patil English Primary School, Chikhli Sau. Jeughale 9370491765